MAR

Fjärde kvartalet 2023 (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 819 302 (595 790) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 077 493 (-2 946 421) kr Resultat pe ... Läs mer
Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september) • Rörelsens intäkter uppgick till 103 082 (286 258) kr • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 444 451 (-3 931 046) kr • Re ... Läs mer
Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni) Rörelsens intäkter uppgick till 1 556 713 (219 163) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 196 785 (-4 115 427) kr Resultat per ak ... Läs mer
Första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 525 555 (218 567) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 146 982 (-3 907 196) kr Resultat per ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 595 790 kr (180 234) Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-2 946 421 kr (­-3 474 404) Resu ... Läs mer
Hemchecks styrelse har sedan sommaren 2022 arbetat intensivt med att finna olika strukturalternativ för bolaget, inklusive en lösning på bolagets framtida finansiering. Det förslag som nu kommer a ... Läs mer
Trots ökande aktivitet i kommersialiseringen och fler kunder än tidigare har Hemcheck som tidigare kommunicerats ett fortsatt kapitalbehov. Då villkoren på kapitalmarknaden är mycket ofördelakti ... Läs mer
Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september) Rörelsens intäkter uppgick till 286 258 kr (434 672) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 931 046 kr (-3 042 351) Resultat p ... Läs mer
Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 219 163 kr (324 505) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 427 kr (-3 721 662) • Res ... Läs mer
Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 218 567 kr (181 174) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 907 196 kr (-3 715 767) Resultat ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) har idag den 16 maj 2022 beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att g ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2021, (1 oktober – 31 december) Helåret 2021, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com   CE-märkning, komm ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2021 Rörelsens intäkter uppgick till 434 672 kr (110 718) Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-3 042 351 kr (­-2 572 972) Resultat per ... Läs mer
Hemcheck har under kvällen emottagit en skriftlig uppsägning av nuvarande avtal från Capio S:t Göran. Avtalet fortsätter att löpa under en månads uppsägningstid. Orsakerna för uppsägningen ... Läs mer
Andra kvartalet 2021 (1 april – 30 juni) Rörelsens intäkter uppgick till 324 505 kr (53 975) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 721 662 kr (-3 163 426) Resultat per akt ... Läs mer
Första kvartalet 2021 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 181 174 kr (0) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 715 767 kr (-2 828 029) Resultat per aktie ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Hospital de la Santa Creu i Sant Pau har slutfört två studier på sjukhusets intensivvårdsavdelning och avdelningen för biokemi (sjukhuslaboratoriet). Den första studien ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med General Medical W.L.L (“General Medical”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Bahrain. Avtalet avser marknad ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company (“AFMS”), en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utr ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med HKO Medical Systems d.o.o. (“HKO”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Kroatien. Avtalet avser marknaden i ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med start i mars 2021, med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal med Medtech Corporation Tra ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2020, (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 142 tkr (0) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 134 tkr (- 1 335) Resultat per aktie uppg ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Advanced Technology Company K.S.C.P. (“ATC”), en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Kuwait. Avtalet ... Läs mer
Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (“Hemcheck” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 december 2020, och enligt vad Bolaget indikerat i pressmedd ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB (publ) (“Hemcheck” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier (den “Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen avs ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett avtal med Capio S:t Görans sjukhus avseende leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på akutmottagningen. ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har fått bolagets patentansökan avseende sin filterlösning för att ta emot och separera blod till plasma, godkänd av amerikanska USPTO. –Det är mycket glädjande att vi f ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 110 718 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­2 572 972 kr (­1 184 609) • Resultat p ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har emottagit en uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om ytterligare leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern mots ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med Tartu universitetssjukhus om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på den hematologis ... Läs mer
Andra kvartalet, april – juni 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 53 975 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-3 163 426 kr (­-1 725 621) • Resultat per akt ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) har tecknat ett avtal om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern är en första utvärderings ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 3 månader långt utvärderingsavtal, med start i juni 2020 och med möjlighet till en övergång till ett 33 månader långt distributörsavtal med Hemakim Tibbi Ü ... Läs mer
Första kvartalet, januari – mars 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 828 029 kr (-1 300 031) • Resultat per aktie ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med SYNLAB Sverige AB om leverans av en avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning inom utbildning och företagshälsovård ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 26 månader långt distributionsavtal med Antisel Selidis Bros SA (”ANTISEL”), en av de ledande distributörerna av medicintekniska produkter och tjänster på d ... Läs mer
Fjärde kvartalet 2019, (1 oktober – 31 december) Helåret 2019, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Hemcheck utökade sin CE-märkning ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har slutfört studien på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blo ... Läs mer
Hemcheck Sweden AB och Siemens Healthcare A/S (Siemens Healthineers) har tecknat ett samarbetsavtal rörande marknaden för blodgasanalyser med inriktning på Norden. Samarbetsavtalet gäller initialt ... Läs mer
Tredje kvartalet, juli – september 2019 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 184 609 kr (-1 071 780) • Resultat per aktie u ... Läs mer
PRESSMEDDELANDE Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019 Andra kvartalet, april – juni 2019 Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) ... Läs mer
Perioden januari – mars 2019 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 300 tkr (-1 181) • Resultat per aktie uppgick till -0,0 ... Läs mer
Som ett led i Hemcheck Sweden AB (publ) vidareutveckling av sin verksamhet har styrelsen idag den 1 april 2019 beslutat om en riktad emission av 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieäg ... Läs mer
Styrelsen för Hemcheck Sweden AB har beslutat att utse Joen Averstad till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB. Annelie Brolinson, som varit bolagets vd sedan 2012, övergår till posi ... Läs mer
Bokslutskommuniké för Hemcheck AB Perioden 1 januari – 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018 Hemchecks lösningar för detektion av hemolys CE-märkta Under f ... Läs mer
Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med blodprovstagning med vakuumrör, den vanligaste blodprovstypen inom vården, är nu CE-märkt. CE-märkningen innebär en kvalitetssäkrin ... Läs mer
Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med provtagning med så kallade blodgassprutor, har nu blivit CE-märkt. CE-märkningen är både en kvalitetssäkring och en förutsättning ... Läs mer
Andra kvartalet, april – juni 2018 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 334 tkr (-1 592) • Resultat per aktie uppgi ... Läs mer
Läs mer. ... Läs mer