Nuvarande avtal med Capio S:t Göran har sagts upp

Hemcheck har under kvällen emottagit en skriftlig uppsägning av nuvarande avtal från Capio S:t Göran. Avtalet fortsätter att löpa under en månads uppsägningstid. Orsakerna för uppsägningen är i nuläget okända för Hemcheck och ingen tidigare kommunikation har indikerat att en uppsägning var nära förestående. Hemcheck avvaktar mer information från Capio S:t Göran.

-Detta är såklart mycket tråkigt och oväntat, samtidigt vet vi i nuläget inte bakgrunden till detta beslut. Det vi vet är att vårt system haft en lägre användningsgrad än förväntat vilket vi hela tiden haft en bra dialog med akutmottagningen om. Vi hoppas att kunna få mer information under kommande dagar, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 klockan 22.15.