Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019

PRESSMEDDELANDE

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet,

samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet, april – juni 2019

Perioden januari – juni 2019

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Fortsatt marknadslansering av Hemchecks tjänster

Under det andra kvartalet 2019 fortsatte vi arbetet med att kommersialisera och marknadslansera Hemchecks tjänster för patientnära upptäckt av hemolys. Idag tillbringar vi en stor del av vår tid med att träffa möjliga kunder och inköpare, på plats och vid mässor och konferenser. Detta för att marknadsföra  vår tjänst, som är snabb och enkel att använda, som ökar patientsäkerheten och samtidigt kan spara stora belopp åt en ansträngd vårdsektor.

Marknadsbearbetning tar tid, särskilt när det handlar om att sälja in nya tjänster och nya arbetssätt inom sjukvården, som kräver att gamla etablerade, men inte alltid effektiva, rutiner och arbetsformer förändras och vidareutvecklas. Intresset är dock stort, och vi har vi har samarbeten med flera vårdavdelningar, i Sverige och ute i Europa, som just nu testar eller ska testa tjänsterna i skarpt läge. Återkopplingen som vi får ger oss goda förhoppningar för det fortsatta arbetet.

Mitt första kvartal som vd har varit intensivt och spännande, och jag tror att andra halvåret 2019 kommer att visa sig vara minst lika fartfyllt. Jag ser fram emot att få vara med och hjälpa till att driva Hemcheck framåt på den fortsatta resan.

Joen Averstad

Verkställande direktör

Klicka här för att ta del av hela rapporten.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 klockan 09.30