Årsstämma

Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående våra Årsstämmor.

2024

Protokoll

Kallelse

Fullmaktsformulär

 

2023

Protokoll och bilagor

Kallelse

Notice (ENG)

Fullmaktsformulär årsstämma 2023

Proxy form AGM 2023

Revisorns yttrande ABL 20:14

Revisorns yttrande ABL 18:6

Styrelsens redogörelse ABL 18:6

Styrelsens redogörelse ABL 20:13

Styrelsens yttrande ABL 18:4

Redogörelse för eventuell närståendetransaktion

Informationsbroschyr

 

2022

Protokoll och bilagor

Kallelse

Hemcheck anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär årsstämma 2022

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning

Beslut om TO – fullständigt förslag

 

2021

Protokoll 2021 och bilagor

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2021

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Förslag till ändring av bolagsordning

Förslag till incitamentsprogram

 

2020

Protokoll 2020

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2020

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Valberedningens i Hemcheck Sweden AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Information inför deltagande på årsstämma 2020 avseende coronaviruset

 

2019

Protokoll årsstämma Hemcheck 2019

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2019

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner serie 2 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

Villkor för teckningsoptioner 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

 

2018

Protokoll årsstämma Hemcheck 2018

Kallelse till årsstämma i Hemcheck sweden AB (publ) 2018

 

2017

Protokoll årsstämma Hemcheck 2017

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us