Kliniska studier genomförda med mycket goda resultat vid Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Barcelona

Hemcheck Sweden AB och Hospital de la Santa Creu i Sant Pau har slutfört två studier på sjukhusets intensivvårdsavdelning och avdelningen för biokemi (sjukhuslaboratoriet).

Den första studien på intensivvårdsavdelningen genomfördes för att utvärdera hemolysfrekvensen i blodprover ämnat för blodgasanalys och dess effekt på kliniska beslut. Den andra studien på avdelningen för biokemi genomfördes för att utvärdera prestandan och möjliga tidsvinster med Hemchecks system för att identifiera hemolyserade blodprover, i jämförelse med laboratoriets allmänkemiinstrument som referensmetod.

Huvudresultatet från den första studien är att över 900 blodgasprover i sprutor inkluderats och att hemolys är vanligt, upp till ca 8%, och att hemolyserade blodprover uppvisade högre kaliumresultat jämfört med icke-hemolyserade blodprover.

Huvudresultatet från den andra studien är att över 800 blodprover i vakuumrör inkluderats, att det finns en stor tidsbesparing med ca 40 minuter med att använda Hemcheck:s system för att detektera hemolys i blodprover vid ankomst till laboratoriet jämfört med referensmetoden, samt att Hemcheck:s system uppvisar en prestanda som klart överstiger de prestandakrav som Hemcheck CE märkt produkten för.

–Det är väldigt positivt att vi slutfört dessa studier med så bra resultat, då det ger ytterligare evidens kring problemet med hemolys inom blodgasanalys samt värdet av vår lösning. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Sant Pau och detaljera resultaten i en vetenskaplig artikel, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

–Vi är väldigt nöjda med studierna och resultaten är väldigt intressanta. Det visar på hur viktig den pre-analytiska fasen är och de potentiella förbättringar som kan göras med snabb hemolysdetektion, inklusive mer korrekta resultat, samt tids- och kostnadsbesparingar. Vi ska nu diskutera hur vi går vidare och publicerar resultaten och möjliga framtida samarbeten med Hemcheck, säger Dr Jorge Ordonez-Llanos, Professor inom klinisk biokemi och koordinator för studien.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com 

Om Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau är det äldsta sjukhuset i Spanien. Dess verksamhet fokuserar på invånarna i Barcelona men sträcker sig även till resten av Katalonien. Sjukhuset har en framträdande roll på nationell nivå och är ett internationellt erkänt sjukhus. Det har ca 550 sängplatser och tar emot ca 160 000 akuta patienter, har 460 000 elektiva besök och ca 36 000 inneliggande patienter per år. Inom forskning och utveckling är sjukhuset ett av de ledande i Spanien.

Läs mer på: http://www.santpau.cat/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 16.00