Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2022

Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

 

CE-märkning, nya avtal och framgångsrik studie

Under årets första kvartal kunde vi framgångsrikt CE-märka det nya bgs-Testet, ta flera kliv på det kommersiella planet samt fortsätta arbetet med att genomföra studier för att bevisa de positiva effekterna med våra tester.

Kvartalets kanske största händelse var att vi framgångsrikt kunde genomföra CE-märkningen av bgs-Testet, vår nya produkt för blodgasmarknaden. Det ligger mycket arbete bakom CE-märkningen, som är en förutsättning för att vi ska kunna lansera testet på den europeiska marknaden. Marknadsföringen har nu inletts och kommer att intensifieras över tid.

Det kommersiella arbetet har haft en ökande framdrift. Vi har tecknat distributörsavtal med Astemed avseende Förenade Arabemiraten och med Eurobio Scientific avseende den franska marknaden. Efter kvartalets utgång kunde vi även teckna ett distriburtörsavtal med Vingmed, avseende Sverige, Norge och Finland samt avtal med Beamed avseende Jordanien och Qatar.

När det gäller kundorder fick vi ytterligare en uppföljningsorder från FIND, Foundation for Innovative New Diagnostics, och en första order från Narva sjukhus i Estland. Den sistnämnda följdes i april av en order från Kuressaare sjukhus, vilket innebär att vi nu har tre kunder i Estland. Vi har även fått andra viktiga ordrar från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset efter kvartalets utgång, vilket är mycket positivt.

Vi har, utöver detta, fått positiv feedback från den utvärdering som genomförts vid Liverpool Heart and Chest Hospital i Storbritannien, som undersökt hur våra produkter skulle kunna användas vid de hjärtoperationer som utförs på sjukhuset.

Något som är viktigt att belysa är också att vi fått vår patentansökan för vår filterlösning godkänd av EPO. För ett bolag som Hemcheck är det naturligtvis viktigt att vi skyddar vår egenutvecklade teknik, samtidigt som det bygger värde i bolaget.

Hemchecks styrelse har efter kvartalets utgång föreslagit en företrädesemission under juni, då bolaget har ett kapitalbehov för fortsatt drift. Finansieringen av verksamheten är oerhört viktig och jag hoppas att processen leder till att vi kan få medel för att fortsätta vår resa under 2022.

Joen Averstad

Verkställande direktör

 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022 klockan 08.30.