Bolagsstyrning

Bolagets revisor är BDO Göteborg AB sedan 2023. Bolagets huvudrevisor är Filip Laurin.

Bolagsordning

Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Vänligen ladda ner Bio Vitos Pharmas bolagsordning här:
Länk

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us