Distributörsavtal tecknat med ANTISEL avseende distribution i Grekland och Cypern

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 26 månader långt distributionsavtal med Antisel Selidis Bros SA (”ANTISEL”), en av de ledande distributörerna av medicintekniska produkter och tjänster på den grekiska och cypriotiska marknaden. Avtalet är exklusivt och gäller Grekland och Cypern. ANTISEL har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester värt 4 500 EUR.

–ANTISEL är väl etablerade på de lokala marknaderna som avtalet gäller och de har visat ett stort intresse för Hemcheck och potentialen för våra produkter. Vi har efter studien på Capio, som visade på goda resultat, börjat att diskutera distributionsavtal, initialt i länder som godkänner CE-märkning men där vi samtidigt inte har lika bra möjlighet att agera på egen hand i nuläget. Vi ser fram emot samarbetet med ANTISEL och hoppas att det blir framgångsrikt och långvarigt, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Vi är väldigt glada över att vi tecknat avtal med Hemcheck. Deras innovativa teknik och produkter passar väl in i vår portfölj och vi tror mycket på att sjukvården implementerar denna lösning på våra marknader. Vi ser mycket fram emot samarbetet, säger Kostas Gatsos, kommersiell chef på ANTISEL.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om ANTISEL

ANTISEL är ett familjeägt grekiskt bolag grundat 1967, med kontor i Thessaloniki och Aten i Grekland, Bukarest i Rumänien och Sofia i Bulgarien, och med en omsättning på över 30 MEUR. ANTISEL marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillhandahåller tjänster såsom installation, service, dataanalys, etc. Företaget är verksamt inom många områden såsom IVD, blodbanker, molekulär diagnostik, klinisk kemi, etc. och är partner till flera stora företag såsom Thermo Scientific och Instrumentation Laboratory.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 klockan 18.00