Distributörsavtal tecknat med HKO Medical Systems d.o.o. avseende distribution i Kroatien

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med HKO Medical Systems d.o.o. (“HKO”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Kroatien. Avtalet avser marknaden i Kroatien och gäller från mars fram till sista april 2023. HKO har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 7 000 EUR.

– HKO är en väletablerad och ledande distributör på den kroatiska marknaden. De representerar välkända globala bolag på den lokala markanden såsom Siemens Healthineers och Greiner Bio-One. Vi ser mycket fram emot detta samarbete, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

– Vi är väldigt glada och entusiastiska över detta distributörsavtal med Hemcheck. De har en väldigt intressant och innovativ lösning, och vi planerar redan flera produkttester på marknaden. Vi ser mycket fram emot samarbetet, säger Ana Martinovic Kurjak, Managing Director på HKO.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HKOHKO är en ledande distributör i Kroatien och säljer medicinteknisk utrustning inom ultraljud, radiologi, endoskopi och laboratoriediagnostik. HKO levererar utrustning till offentliga institutioner, sjukhus, hälsocenters samt privata sjukhus och kliniker. Bolaget är partner på den lokala marknaden till globala företag som Siemens Healthineers, Greiner Bio-One, och Sony Healthcare.

Läs mer på http://www.hko.hr/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 23.10