Studie genomförd på Capio S:t Görans sjukhus visar signifikant lägre hemolysfrekvens med användning av Hemchecks produktkoncept

Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har slutfört studien på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blodprover som skickas till det centrala laboratoriet.

Resultatet från studien är att 758 blodprover avseende elektrolytstatus inkluderats och att hemolysfrekvensen är 54% lägre i dessa blodprover än genomsnittet för denna typ av blodprover under 2018 (3,7% jämfört med 8,0%).

Det finns tre huvudtyper av orsaker till att blodprover är hemolyserade när de når laboratoriet; att blodet har hemolyserat inuti kroppen, så kallad in-vivo hemolys, provtagningsrelaterad hemolys samt efterhanterings- och transportrelaterad hemolys. I tillägg finns felkällor kopplat till olika mätmetoder och problem som kan uppstå vid själva analysen av proverna på det centrala laboratoriet. Hemchecks v-Test som Capio S:t Göran använt är utformat för att direkt vid patient identifiera hemolyserade blodprover och därmed möjliggöra en minskning av andel hemolyserade blodprov som når laboratoriet, orsakad av provtagningen.

–Det är mycket positivt att vi nått detta resultat då det fanns en förväntan från oss och Capio om att ett bra resultat vore att halvera hemolysfrekvensen, då vi inte rår på alla felkällor. Vi har i tillägg identifierat ett par möjliga förbättringsområden under studiens gång som har potential att ytterligare förbättra resultatet om Capio går vidare och köper in lösningen, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Vi är mycket nöjda med genomförandet av studien där personalen anammat arbetssättet fullt ut och tidsramen hållits. Vi ser ett stort värde av att kunna sänka hemolysfrekvensen så drastiskt som visats i denna studie, som genomförts under verkliga förutsättningar. I tillägg så ser vi klart positivt på de ytterligare möjligheter som vi identifierat för att förbättra våra flöden, något som Hemcheck varit en del av. Vi kommer nu att diskutera internt och med Hemcheck hur vi går vidare, säger Göran Örnung, chef akutmedicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen i Stockholm. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2019 togs över 100 000 besök emot på akutmottagningen. Capio S:t Görans sjukhus är en del av Capio som i sin tur är en del av Ramsay Générale de Santé, en ledande europeisk vårdgivare som driver 235 sjukhus runt om i världen.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 klockan 16.00