Integritet

Integritetspolicy för Bio Vitos Pharma AB

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och interagerar med oss.

1. Insamlade personuppgifter

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig:

 

2. Syften med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

3. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grund:

 

 

Du har rätt att:

 

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta:
Jesper Birgemo, E-post: jesper.birgemo@biovitospharma.se

 

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats.

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us