Viktigt patent avseende Hemchecks filterlösning har beviljats i USA

Hemcheck Sweden AB har fått bolagets patentansökan avseende sin filterlösning för att ta emot och separera blod till plasma, godkänd av amerikanska USPTO.

–Det är mycket glädjande att vi fått detta patent beviljat i USA då det skyddar en kritisk del av vår unika lösning för att snabbt kunna detektera hemolys i blodprover. Patentet är tidigare godkänt i Sverige, och är under utvärdering av det Europeiska patentverket avseende resten av Europa. Den amerikanska marknaden är dock den största enskilda marknaden och således är detta patentet väldigt viktigt för bolaget, säger Hemchecks vd Joen Averstad.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 klockan 20.30