Valberedning

Bio Vitos Pharma AB:s valberedning inför bolagsstämman 2024

Valberedningen inför Bio Vitos Pharma AB:s bolagsstämma 2024 består av följande personer:

 

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us