Extra bolagsstämmor

Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående våra extra bolagsstämmor.

29 februari 2024

Protokoll

Kallelse

Fullmaktsformulär

Proxy form

 

24 november 2023

Protokoll

Kallelse

Fullmaktsformulär

Proxy form

Styrelsens redogörelse 13.6

Styrelsens redogörelse 13.7

Styrelsens redogörelse 20.13

Revisorns yttrande 13.6

Revisorns yttrande 13.7

Revisorns yttrande 20.14

 

1 juni 2022

Signerat stämmoprotokoll

Hemcheck Sweden AB – Kallelse extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Hemcheck Sweden AB – Fullmaktsformulär

Hemcheck Sweden AB – Anmälan och formulär för förhandsröstning

Styrelsens redogörelse 13.6

Revisorns yttrande

 

15 december 2020

Signerat stämmoprotokoll

Kallelse

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us