Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet, januari – mars 2020

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 828 029 kr (-1 300 031)

• Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,08)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com
Lyckad studie på Capio S:t Göran, första kunden inom svensk primärvård och viss påverkan från SARS CoV-2

Det första kvartalet 2020 blev ett unikt och utmanande kvartal, både för samhället i stort och för många företag. Det är nästan omöjligt att beskriva det utan att beröra den pågående SARS-CoV-2-pandemin, samtidigt som vi lyckades göra stora framsteg inom verksamheten.

För oss på Hemcheck Sweden AB har effekterna av pandemin än så länge varit relativt små. Ett antal viktiga branschmässor och konferenser antingen har ställts in eller senarelagts. Detsamma gäller även en del av våra kundmöten och diskussioner med olika intressenter på marknaden, liksom studier som planerats tillsammans med potentiella kunder. Hur virusutbrottet påverkar Hemchecks verksamhet i ett längre perspektiv är ännu mycket svårt att förutse. Vi följer utvecklingen noga och fortsätter att hålla kontakten med våra intressenter. Detta gäller även potentiella möjligheter som kan uppstå till följd av pandemin.

Avseende verksamheten i övrigt fortsätter vi att göra framsteg. Avseende den studie som genomfördes vid akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i slutet av 2019, kunde vi konstatera att hemolysfrekvensen i blodprover tagna med vakuumrör mer än halverades med hjälp av vår lösning. Nästan ännu mer glädjande var att samtliga de medarbetare som deltog i studien ville fortsätta att använda våra tjänster – och nästan alla kunde tänka sig att rekommendera dem åt andra vårdorganisationer.

Efter kvartalets utgång passerade vi en viktig milstolpe när vi kunde räkna in SYNLAB Sverige AB som vår första kund inom den svenska primärvården. Nästan samtidigt tecknade vi dessutom ett distributionsavtal med ANTISEL, ledande distributör av medicinteknik i Grekland och på Cypern.

Det är otroligt positivt med dessa avtal och vi hoppas att detta ska ge extra fart i vårt kommersialiseringsarbete.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 08.30.