Utvärderingsavtal tecknat med Medtech Corporation Trading avseende potentiell distribution i Qatar

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med start i mars 2021, med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal med Medtech Corporation Trading (”Medtech Corporation”). Medtech Corporation är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Qatar. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete och marknadspotentialen i Qatar, och distributörsavtalet kommer att vara exklusivt om båda parter vill gå vidare efter utvärderingsperioden. Medtech Corporation har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8 000 EUR, förutsatt att avtalet fortsätter efter utvärderingsperioden.

– Medtech Corporation är väl etablerade på den lokala marknaden och de har visat ett stort intresse för Hemcheck och potentialen för våra produkter. Vi ser fram emot att arbeta med Medtech Corporation och hoppas på ett långsiktigt samarbete och att utvärderingsperioden kommer att vara framgångsrik, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi är väldigt nöjda över att vi tecknat ett utvärderingsavtal med Hemcheck, och vi kommer att starta utvärderingen så snart som möjligt. Vi har höga förhoppningar kring produkternas möjligheter på den Qatariska marknaden, och vi ser fram emot samarbetet säger Dr M P Hassan Kunhi, VD för Medtech Corporation.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Medtech Corporation Trading

Medtech Corporation Trading grundades för 40 år sedan med huvudkontor i Doha, Qatar. Bolaget har ytterligare kontor i Indien, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Det är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Qatar. Medtech Corporation är lokal partner med globala tillverkare såsom Beckman Coulter, Instrumentation Laboratory, och Johnson-Johnson.

Läs mer på: https://www.med-tech.com/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 klockan 18.30.