Abonnemangsavtal tecknat med Tartu universitetssjukhus i Estland

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med Tartu universitetssjukhus om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på den hematologiska och onkologiska kliniken. Avtalet är tecknat efter en testperiod som löpt sedan i våras med goda resultat. Avtalet innebär intäkter på ca 18 000 EUR under det kommande året för Hemcheck.

–Detta avtal är ett mycket bra bevis på attraktiviteten i vår lösning och det är oerhört positivt att Tartu Universitetssjukhus vill införa vårt system för att hantera problemet med hemolyserade blodprover. Sjukhuset har utvärderat systemet under en längre tid och är mycket nöjda vilket är glädjande. Vi hoppas att detta är starten på ett längre och bredare samarbete, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

–Vi har testat Hemchecks system både på sjukhuslaboratoriet samt ute på avdelningar och vi har sett goda resultat, vilket gör att vi är mycket nöjda med att ha tecknat detta avtal. Vi kommer med Hemchecks system att kunna ge bättre vård och service till våra patienter samtidigt som det underlättar för personalen, säger Anu Tamm, chef för laboratorierna på Tartu universitetssjukhus.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Tartu Universitetssjukhus

Tartu universitetssjukhus grundades på tidigt 1800-tal och har idag knappt 1000 vårdplatser och över 3000 anställda. Det är det största och mest högspecialiserade sjukhuset i Estland. Det är ett nationellt referenscenter för sjukvård och biomedicin i Estland.

Läs mer på: https://www.kliinikum.ee/en/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 klockan 23.00