Avtal tecknat med Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

Hemcheck Sweden AB och Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) har tecknat ett avtal om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern är en första utvärderingsorder, och motsvarar en intäkt om 9700 Euro.

–Det är väldigt positivt att vi fått denna order från FIND och att de vill utvärdera möjligheterna med att använda våra produkter, då det är en mycket intressant global samarbetspartner. Det här är förhoppningsvis ett första steg i ett bredare och långsiktigare samarbete med FIND, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om FIND

FIND är en global icke-vinstdrivande organisation med 120 anställda och huvudkontor i Schweiz. FIND arbetar med innovation i utveckling och leverans av diagnostik för att bekämpa stora sjukdomar som framförallt drabbar världens fattigaste befolkningar. FIND har ett strategiskt samarbete med WHO och samarbetar i övrigt med globala aktörer såsom till exempel Bill & Melinda Gates Foundation, EU och USAID.

Läs mer på https://www.finddx.org/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 08.00