Ytterligare uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

Hemcheck har emottagit ytterligare uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern motsvarar en intäkt om ca 100 000 kr.

– Vårt goda samarbete med FIND fortsätter vilket är mycket positivt. Vi ser stor potential i samarbetet där vi kan hjälpa till och stärka kvalitetsarbetet inom deras stora nätverk av biobanker, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om FIND

FIND är en global icke-vinstdrivande organisation med 120 anställda och huvudkontor i Schweiz. FIND arbetar med innovation i utveckling och leverans av diagnostik för att bekämpa stora sjukdomar som framförallt drabbar världens fattigaste befolkningar. FIND har ett strategiskt samarbete med WHO och samarbetar i övrigt med globala aktörer såsom till exempel Bill & Melinda Gates Foundation, EU och USAID.

Läs mer på https://www.finddx.org/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us