Ytterligare information om arbetet efter förändringarna i Bio Vitos Pharma

Övergripande information från VD

Aktivitetsnivån har varit hög sedan jag tillträdde som VD i slutet av november och det är fortsatt mycket arbete kvar att göra i det förändringsarbete som det innebär att göra en transaktion på det sättet vi gjort, där Hemcheck blivit Bio Vitos Pharma. Det är därför min avsikt att, månadsvis, publicera ett månadsbrev, som successivt får hitta sitt format, men vars innehåll skall bidra till att ge en översiktlig bild av vad som sker, hur detta passar in i vår strategi, och hur det påverka vår finansiella status. Nedan kommer även en uppdatering avseende det arbete vi gör inom ett antal områden, säger Jesper Birgemo.

Succifer

Arbetet med att säkerställa ett starkt IP-skydd för vår innovativa produkt Succifer fortsätter enligt plan. Succifer är som tidigare kommunicerats vår hörnsten i bygget av Bio Vitos Pharma AB. Vårt mål är att säkerställa ett starkt och brett IP-skydd för Succifer i alla relevanta länder, och vårt team arbetar för att uppnå detta mål. Vi är fast beslutna att Succifer kan få en stor roll på marknaden och erbjuda bland annat patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) en effektiv behandling.

Fördjupad Studie

Vi är glada över att meddela att vi har inlett diskussioner med ett universitet för att genomföra en fördjupad studie med arbetstiteln “Effect of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female athletes.” Det blir en placebokontrollerad studie med syfte att utöka vår kunskap om Succifer och dess påverkan på järndepåer och träningskapacitet hos kvinnliga elitidrottare. Vi ser fram emot att dela mer information om studien längre fram i processen.

Ny hemsida och ökad information om Succifer

Vår nya hemsida har nu lanserats, www.biovitospharma.se. Denna hemsida kommer att fungera som en central plattform för att dela information om bolaget och vårt arbete. Under de kommande månaderna kommer vi att successivt fylla på hemsidan med mer detaljerad information om produktutveckling, kliniska studier och andra viktiga uppdateringar.

Vi är övertygade om att vårt arbete med Succifer kommer att göra en verklig skillnad för patienter som lider av hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion och järnbrist. Bolaget arbetar hårt för att kunna skapa en bättre framtid för dem, säger Jesper Birgemo.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us