Ytterligare information angående rättigheter som förvärvas i den villkorade affären med Bio Vitos Medical Limited

Som tidigare kommunicerats förvärvar Hemcheck, om den villkorade affären med Bio Vitos Medical Limited genomförs, IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland.

IP-rättigheterna kan ge patentskydd i 18 år. Substansen är tänkt att registreras som läkemedel under namnet Succifer, med start i Europa och USA, vilket av Bio Vitos beräknas ta över 18 månader. Det kommer rikta sig till en stor marknad, då hjärtsvikt är vanligt förekommande och en stor andel av dessa patienter har järnbrist. I tex Sverige finns ca 200 000 patienter med hjärtsvikt och ca 50% lider av järnbrist. Resultat från studier genomförda av Kurt Boman, Professor inom kardiologi vid Umeå universitet, indikerar att läkemedlet signifikant förbättrar järnabsorption, järnmättnad och järndepåer hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist, utan kända biverkningar.

Nuvarande konkurrerande behandlingar innebär injektion av järn till skillnad från Succifer som tas oralt och med likvärdig effekt, vilket därmed har flera fördelar, framför allt är det många gånger dyrare att ge injektioner än orala tabletter. Dessa konkurrerande behandlingar omsätter miljardbelopp och målet är att Succifer ska ta en stor andel av den marknaden. Då även över 25 procent av världens kvinnor lider av järnbrist och dagens järntillskott är relativt ineffektiva och kan ge biverkningar, avser bolaget om möjligt även att ansöka om läkemedelsgodkännande för Succifer för förbättrad järnabsorption, järnmättnad och järndepåer hos kvinnor med järnbrist.

Mer detaljerad information avses att ges inför beslut på kommande extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Bio Vitos Medical Limited

Bio Vitos Medical Ltd, med Craven House Capital Plc, listat på London Stock Exchange, som största ägare, bedriver utveckling, kommersialisering och distribution av hälsofrämjande produkter för människor och djur. Produktutbudet består huvudsakligen av succinatbaserade läkemedel samt Omega 3-baserat kosttillskott, med fokus på Europa, USA och Asien.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us