Viktigt patent beviljas av USPTO

USPTO, det amerikanska patentverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets teknik för hemolysdetektion kommer att beviljas i USA.

– Det är mycket glädjande att vi fått detta som ett erkännande för vår unika lösning, men patentet är också strategiskt viktigt för HemCheck eftersom det skyddar den teknik som gör att vi kan upptäcka hemolys med hjälp av vårt engångstest. Patentet är tidigare godkänt, både i Sverige och resten av Europa, men den amerikanska marknaden är mycket stor och definitivt en marknad där vi ska vara när vi lanserar vår produkt internationellt. Nu har vi patentskydd i USA fram till 2032, det ska vi utnyttja, säger HemChecks vd Annelie Brolinson i en kommentar.

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 16:00

Ladda ner pressmeddelande >>

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us