Vetenskaplig artikel om Hemchecks blodgastest

 

Den välrenommerade facktidskriften Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation har beslutat att publicera en vetenskaplig artikel om Hemchecks egenutvecklade tjänst för patientnära detektion av hemolys i samband med blodprovstagning med blodgassprutor. Artikeln, som bygger på den omfattande studie som Hemcheck våren 2018 gjorde tillsammans med Västmanlands sjukhus i Västerås, får rubriken “Point-Of-Care hemolysis detection in blood gas specimens directly at the emergency department”.

–Studien visade att förekomsten av hemolys i samband med provtagning med blodgassprutor är upp till tio procent, alltså i stort sett lika frekvent som den för blodprov tagna med vakuumrör. Det är ett förhållande som inte tidigare har varit klarlagt. Studien visade också att Hemchecks tjänst har mycket god förmåga att upptäcka hemolys även i prover tagna med blodgassprutor, Det är intressant för oss, eftersom de blodgasapparater som finns på marknaden idag inte kan upptäcka hemolys, säger Henrik Duhalde, klinisk specialist vid Hemcheck och medförfattare till artikeln.

–Det är naturligtvis både glädjande och en kvalitetsstämpel av vårt arbete som vi får genom publiceringen i Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Artikeln blir en viktig referens i det marknadslanseringsarbete vi har inlett efter det att våra båda tester, för blodgassprutor och för blodprov med vakuumrör blev CE-märkta i slutet av 2018. Vi bearbetar just nu kunder i Europa, men har initialt fokus på Sverige. Flera utvärderingsprojekt pågår och vi arbetar bland annat med en svensk akutmottagning, där vi utbildar personalen i hur de ska använda vår tjänst för att minska problemen med hemolyserade blodprov, säger Hemchecks vd Annelie Brolinson.

Läs mer här.

Önskar du läsa hela artikeln vänligen kontakta Annelie Brolinson.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us