Utvärderingsavtal tecknat med Sanova Pharma GesmbH avseende distribution i Österrike

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 36 månader långt distributörsavtal med Sanova Pharma GesmbH (”Sanova”) avseende den österrikiska marknaden. Sanova är ett dotterbolag till Herba Chemosan Group som i sin tur är ett dotterbolag till McKesson. Sanova är en ledande distributör av medicinteknisk utrustning och läkemedel i Österrike. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera samarbetet och marknadspotentialen.

– Sanova är en väletablerad distributör på den österrikiska marknaden, med en relevant produktportfölj och kundbas, som passar Hemcheck. De har en stark ägare och vilja att investera i ny teknik. Vi ser fram emot att arbeta med Sanova i Österrike och hoppas på ett framgångsrikt samarbete, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi är glada för att starta detta samarbete och utvärderingen tillsammans med Hemcheck, då vi tror mycket på produkterna. Vi har redan informerat säljteamet och vi ser fram emot att starta kunddialoger om produkterna, säger Harald Deutsch, Division Manager Medical Systems at Sanova.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Sanova Pharma GesmbH

Sanova är ett österrikiskt företag med huvudkontor i Wien, operativ verksamhet i Gallspach och dotterbolag i Tjeckien och Schweiz. Sanova har över 75 års historik inom sjukvårdssektorn, och har idag över 200 medarbetare. Bolaget har 3 huvudsakliga affärsområden: läkemedel, medicintekniska system och logistik. Sanova är en del av Herba Chemosan Group som i sin tur är en del av McKesson, en global distributör till sjukvården.

Läs mer på: https://sanova.at/en/medical-systems/about-medical-systems/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us