Utvärderingsavtal tecknat med Gulf Drug LLC avseende potentiell distribution i Förenade Arabemiraten

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett fem månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 25 månader långt distributörsavtal med Gulf Drug LLC (”Gulf Drug”). Gulf Drug är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Förenade Arabemiraten. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete och marknadspotentialen i Förenade Arabemiraten, och distributörsavtalet kommer att vara exklusivt om båda parter vill gå vidare efter utvärderingsperioden. Gulf Drug har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8 000 EUR, förutsatt att avtalet fortsätter efter utvärderingsperioden.

– Gulf Drug är en stor och väletablerad aktör i Förenade Arabemiraten, med en profil som passar Hemcheck. Vi ser fram emot att arbeta med Gulf Drug och hoppas på ett långsiktigt samarbete och att utvärderingsperioden kommer att vara framgångsrik, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi är väldigt nöjda över att ha tecknat ett utvärderingsavtal med Hemcheck, och vi kommer att starta utvärderingen så snart som möjligt. Vi tror produkterna har stor potential och vi ser mycket fram emot samarbetet säger Dr Samir Al Hossary, Director på Gulf Drug.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Gulf Drug LLC

Gulf Drug LLC grundades 1969 med huvudkontor i Dubai. Det är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Förenade Arabemiraten. Gulf Drug är lokal partner med globala tillverkare såsom Abbott, Hemocue, och Randox.

Läs mer på: https://www.gulfdrug.com/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us