Utvärderingsavtal med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet förlängt till slutet av maj 2021

Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”), avseende potentiell distribution i Turkiet, till slutet av maj 2021. Det tidigare utvärderingsavtalet som nu förlängts en andra gång, är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete och marknadspotentialen i Turkiet, men den pågående pandemin har gjort det svårare att få tillgång till sjukhusen vilket lett till fördröjning av utvärderingen. Den nya förlängningen förväntas ge tillräcklig tid för att slutföra utvärderingen. Efter den förlängda utvärderingsperioden kan avtalet övergå till ett distributörsavtal med samma villkor som tidigare.

-Båda parter är helt överens om att fortsätta och slutföra den utvärdering som är påbörjad, men som försenats av den rådande pandemin. Vi ser fortsatt mycket positivt på ett möjligt längre samarbete med Hemakim, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

-Vi är fortsatt mycket positiva till potentialen i Hemchecks produkter på den Turkiska marknaden och vi hoppas att kunna slutföra utvärderingen nu under den nya förlängningen av utvärderingsavtalet, säger Aziz Eroglu, VD för Hemakim.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemakim

Hemakim är en familjeägd turkisk bolagsgrupp som grundades 1983. Bolagsgruppen består av flera olika bolag med olika inriktningar såsom in-vivo och in-vitro diagnostik, immunhematologi, mikrobiologi, etc. Hemakim har sitt huvudkontor i Istanbul och har flera regionala kontor och återförsäljare tvärs Turkiet. Gruppen har en omsättning på ca 50 miljoner USD. Hemakim är partner till flera stora internationella företag såsom Thermo Scientific.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us