Utvärderingsavtal med Hemakim avseende den turkiska marknaden övergår till distributionsavtal

Hemcheck Sweden AB och Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”), är överens om att fortsätta samarbetet och ingå distributionsavtal avseende den turkiska marknaden fram till sista maj 2023. De marknadsundersökningar och tester som genomförts under utvärderingsavtalet har fallit väl ut.

-Vi är väldigt glada för den positiva feedback vi fått. Den turkiska marknaden är stor med bra potential för Hemcheck:s produkter, och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Hemakim, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

-Vi är fortsatt mycket positiva till potentialen i Hemchecks produkter på den turkiska marknaden och ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Aziz Eroglu, VD för Hemakim.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemakim

Hemakim är en familjeägd turkisk bolagsgrupp som grundades 1983. Bolagsgruppen består av flera olika bolag med olika inriktningar såsom in-vivo och in-vitro diagnostik, immunhematologi, mikrobiologi, etc. Hemakim har sitt huvudkontor i Istanbul och har flera regionala kontor och återförsäljare tvärs Turkiet. Gruppen har en omsättning på ca 50 miljoner USD. Hemakim är partner till flera stora internationella företag såsom Thermo Scientific.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us