Styrelsen i Hemcheck har beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 juli 2023

Styrelsen i Hemcheck har, i enlighet med villkoren i Årsstämmans beslut, beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 juli 2023, dvs tiden när nya aktier kan ges ut till Bio Vitos. Eventuellt kan tiden förlängas ytterligare.

Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att åternoteringsprocessen fördröjts, och att styrelsen utvärderar alternativet att låta Hemchecks nuvarande verksamhet vara kvar i bolaget som en del av affären.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us