Nytt bolagsnamn och kortnamn

Den 24 november 2023 hölls extra bolagsstämma där beslut fattades om namnändring av bolaget. Därefter har bolaget fått godkännande av Bolagsverket för det nya namnet Bio Vitos Pharma AB, som nu formellt är bolagets nya namn. Bolaget kommer därmed också handlas under nytt kortnamn på Nasdaq First North Growth Market, som en följd av namnändringen.

Det nya kortnamnet kommer att vara BIOVIT och det kommer att gälla från imorgon onsdag den 6/12.

Bolaget kommer även inom kort att lansera en ny hemsida anpassad till den nya verksamheten.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us