Ny utvärderingsstudie öppnar upp för nya kunder som använder specifikt provtagningssystem

Hemcheck har tillsammans med Hospital de la Santa Creu i Sant Pau slutfört en utvärdering av kompatibiliteten mellan v-Test och provtagningssystemet S-Monovette. Resultaten är mycket goda och innebär att sjukhus som använder detta system nu även kan använda Hemcheck:s v-Test.

Provtagningssystemet används sparsamt i Norden men är exempelvis det vanligast förekommande på den tyska marknaden och detta öppnar upp större affärsmöjligheter för Hemcheck.

– Detta är en studie som vi väntat på och som är viktig för att kunna visa på att våra produkter kan användas av de sjukhus som använder detta provtagningssystem. Exempelvis den tyska marknaden är mycket stor och möjligheterna där kommer att öka i och med denna studie. Vi ser även fram emot fortsatt diskussion med Sant Pau, som även använder detta system på deras akutmottagning, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us