Månadsinformation januari

Övergripande information från VD

2024 är igång och det är åter igen dags för en månatlig summering över vad som sker i bolaget. I december startade vi denna kommunikation utifrån tre områden Succifer, den fördjupade studien och arbetet med vår nya webbplats. Vi har fortsatt aktivitet inom dessa områden och jag vill därför berätta vad som hänt sedan förra månadens övergripande information, säger Jesper Birgemo, VD.

Erhållet patent stärker IP-skyddet för Succifer 

Vi är glada över att meddela att arbetet med att förstärka IP-skyddet för Succifer har varit framgångsrikt. Som kommunicerats under december månad säkrades patent från den europeiska patentmyndigheten EPO som kan ge patentskydd i hela 26 länder. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa ett starkt och brett skydd för vår produkt och säkerställa en bra position inom järnsuccinatbehandling för patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF). Vi arbetar fortsatt med att ytterligare förstärka IP-skyddet, och har utestående patentansökningar i andra länder såsom i USA. Detta är ett arbete som fortsätter och vi kommer löpande att rapportera de framsteg som vi gör på området.

Fördjupad Studie: Etisk Prövning 

Vår fördjupade studie med titeln “Effect of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female athletes” har kommit långt i planeringsstadiet. Vi är glada över att meddela att ansökan om etisk prövning nu är inlämnad. Denna studie kommer att bidra till vår förståelse av Succifers påverkan på järndepåer och träningskapacitet hos kvinnliga basketspelare och stärka vårt vetenskapliga fundament.

Uppdaterad Hemsida och Ökad Information Vi är glada över att vår uppdaterade hemsida är live. Under månaden har vi arbetat aktivt med att rensa ut äldre bolagsinformation som rörde tidigare verksamhet och fokuserar nu på att fylla på med utförligare information om Bio Vitos Pharmas verksamhet och patent. Det finns dock bolagsinformation som behöver finnas kvar av legala skäl. Vi inbjuder alla att besöka vår hemsida regelbundet för att ta del av de senaste uppdateringarna och insikterna.

För ytterligare information, kontakta: 

Bio Vitos Pharma AB (publ) 

Jesper Birgemo, VD 

Tel: +46 (0) 70 895 39 34 

Om Bio Vitos Pharma AB 

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us