Kommuniké från extra bolagsstämma i Bio Vitos Pharma AB (publ)

Bio Vitos Pharma AB (publ) höll torsdagen den 29 februari 2024 extra bolagsstämma på Nanna Svartz väg 2 i Solna. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Styrelse
Stämman beslutade om nyval till styrelsen av Bo ZIedén.
Anna Dalgaard, Karin Dahllöf och Mathias Karlsson avgår från styrelsen.

De fullständiga förslagen och stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.biovitospharma.se).

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us