Kliniska utvärderingsstudier genomförda med mycket goda preliminära resultat vid University Hospital Centre Zagreb

University Hospital Centre Zagreb har slutfört två utvärderingsstudier avseende Hemcheck’s produkter på sjukhusets laboratorium. Dessa formella utvärderingars preliminära resultat validerar tidigare studier att produkterna har mycket hög prestanda.

Den första studien utvärderade hemolysfrekvensen i nästan 600 arteriella och venösa blodprover med Hemchecks system efter att rutinmässig blodgasanalys genomförts. Resultaten jämfördes sedan med resultat från laboratoriets allmänkemiinstrument som referensmetod.

Den andra studien utvärderade mer än 300 venösa blodprover tagna i vakuumrör, där resultaten även jämfördes med laboratoriets referensmetod.

De preliminära slutsatserna från utvärderingen är att systemet har god prestanda och en mycket hög samstämmighet med laboratoriets referensmetod, samtidigt som det är snabbt, mobilt, och enkelt att använda. 

–Detta är positiva nyheter och ger oss mer evidens om prestandan och värdet med vårt system Vi ser fram emot att fortsatta diskussionerna med University Hospital Centre Zagreb och att sprida resultaten i relevanta forum, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

–Jag är väldigt nöjd med studierna och de preliminära resultaten är väldigt intressanta. Hemcheck’s system uppvisar god prestanda och det kan vara ett viktigt redskap för snabb patientnära hemolysdetektion, säger Ivana Baršić Lapić, European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM) och ansvarig för studien.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om University Hospital Centre Zagreb

University Hospital Centre Zagreb är den största sjukvårdsorganisationen i Kroatien avseende antal och bredd på de sjukvårdstjänster som erbjuds. Sjukhuset har verksamhet på flera fysiska platser och har totalt sett omkring 2000 sängplatser. Det är basen för 70 remisscenter i Kroatien.

Läs mer på: https://www.kbc-zagreb.hr/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us