Klinisk utvärderingsstudie genomförd med mycket goda resultat vid universitetssjukhus i Sheffield

Northern General och Royal Hallamshire universitetssjukhus, ingående i Sheffield Teaching hospitals, har framgångsrikt slutfört en tvådelad utvärderingsstudie av Hemchecks produkter (v-Test) vid koagulationsavdelningen. Denna formella utvärdering bekräftar att testerna inte stör efterföljande koagulationstester och att prestandan för Hemchecks produkter är mycket hög.

Den första delen av studien var att bekräfta att användningen av v-Test inte förändrar resultaten för viktiga analyser utförda på blodprover i citratrör analyserade på instrumentet Sysmex CS5100, som inkluderade Protrombintid, APTT, Fibrinogen, Trombintid, D-dimer.

Den andra delen av studien var att jämföra resultaten i över 800 prover mellan Hemchecks system och laboratoriets Sysmex CS5100-system samt visuell inspektion, som referensmetoder.

Slutsatserna är att Hemchecks system inte stör de ingående efterföljande analyserna och har god prestanda och korrelation med referensmetoden samtidigt som det är snabbt och enkelt att använda.

– Det här är ytterligare positiva nyheter eftersom det ger mer bevis på prestandan och värdet av vårt system inom koagulationsområdet. Vi ser fram emot att fortsätta diskussionerna med sjukhuset om potentiella nästa steg, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

– Jag är mycket nöjd med studien och de intressanta resultaten. Hemchecks system visade bra prestanda och jag tror att det kan vara ett bra verktyg, särskilt när det används patientnära, säger Dr Steve Kitchen, Scientific Director of the UK NEQAS for Blood Coagulation and Lead clinical scientist Department of Coagulation, och ansvarig för studien.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Sheffield Teaching hospitals
Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust är en av Storbritanniens största, framgångsrikaste och mest använda NHS Foundation Trust. De tillhandahåller primärt ett komplett utbud av sjukvårds- och samhällstjänster för människor i Sheffield. Fem universitetssjukhus ingår inom ramen för organisationen: Northern General Hospital; Royal Hallamshire Hospital; Charles Clifford Dental Hospital; Weston Park Cancer Hospital; Jessop Wing Maternity Hospital.

Läs mer på: https://www.sth.nhs.uk/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us