KFUM Kalmar och Bio Vitos Pharma ingår samarbetsavtal för deltagande i forskningsstudie om Succifer

KFUM Kalmar och Bio Vitos Pharma har undertecknat ett samarbetsavtal för att genomföra en forskningsstudie med titeln “Effect of oral iron succinate on iron deposits and exercise capacity in female athletes.” Detta avtal markerar ett viktigt steg framåt i arbetet med att stärka den vetenskapliga evidensen och undersöka Succifers potentiella fördelar för kvinnliga idrottare.

Studien kommer att inkludera 60 kvinnliga idrottare från Kalmar och kommer att utföras under ledning av Linnéuniversitetet. Deltagarna kommer att delas upp i tre grupper om 20 deltagare i varje grupp för att jämföra effekterna av Succifer-behandling, placebo och ingen behandling (kontrollgrupp). Varje deltagare kommer att genomgå fysiska tester och blodprov före, under och efter studien samt förbinder sig att följa en given kostinstruktion och föra dagliga kost- och träningsdagböcker under studiens gång.

-Vi är mycket glada över att ha ingått detta samarbetsavtal med Bio Vitos Pharma för att delta i denna viktiga forskningsstudie. Vi är övertygade om att studien kommer att ge värdefull insikt i hur Succifer kan påverka järndepåer och träningskapacitet hos kvinnliga idrottare, och vi ser fram emot att bidra till den vetenskapliga forskningen inom detta område, säger Jonas Sjöberg, Sportchef på KFUM Kalmar.

-Detta samarbete är en viktig milstolpe för oss i vår strävan att utöka det vetenskapliga underlaget och vår förståelse för Succifers effekter på idrottare. Vi är tacksamma för både KFUM Kalmar och Linnéuniversitetets engagemang och ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka evidensen och utforska potentialen hos vår produkt, säger VD Jesper Birgemo.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us