Information till aktieägare i Hemcheck Holding AB

Hemcheck Holding AB delades ut till aktieägarna i dåvarande Hemcheck Sweden AB i september 2023. För att underlätta framtida korrespondens samt mottagande av kallelse till bolagsstämma i Hemcheck Holding AB, uppmanas aktieägare i Hemcheck Holding AB att inkomma med emailadress och godkännande att bolaget kan lagra den informationen, till följande adress info@hemcheck.se. Bolaget önskar ta emot informationen senast den 30 maj, 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us