Information kring avtal med Capio S:t Göran

Hemcheck har under de två senaste veckorna haft en dialog med Capio S:t Göran avseende det avtal som sades upp den 2 september. Anledningen till uppsägningen är att sjukhuset har haft och fortfarande har en ansträngd situation vad gäller pandemin, som belastat personalen generellt och försvårat implementering, vilket har lett till att personalen inte använt systemet så frekvent som förväntat. Detta samtidigt som att resurser har behövt omprioriteras.

– Vi fortsätter dialogen avseende möjligheten till ett mindre omfattande avtal och hoppas att effekterna av pandemin minskar, för att få möjlighet att fortsätta samarbetet med Capio S:t Göran. Vi har samtidigt många andra kunddialoger som vi fokuserar på, exempelvis har vi pågående eller planerade kundtester i fler än 10 länder och det är positivt att marknaderna nu börjar öppna upp, där tex branschmässor börjar genomföras med fysisk närvaro igen, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us