Inbjudan till frågestund

Hemcheck har tidigare aviserat att en frågestund avseende situationen i bolaget kommer att hållas för investerare. Tiden för frågestunden kommer att vara klockan 12.00-13.00 torsdagen den 12 januari.

En moderator sköter frågorna och medverkande från Hemcheck är VD Joen Averstad och styrelseordförande Anna Dalgaard. Frågor kan skickas på förhand till info@hemcheck.com men det går också bra att ställa frågor under mötet. Frågestunden kommer att sändas live via https://www.marketz.se/2023/01/09/hemcheck-qa/

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us