Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 29 januari – 9 februari 2018. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sex (6) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 7 februari 2018 eller utnyttjas senast den 9 februari 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Hemcheck ca 30 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Läs mer >>
Anmälningssedel inlösen TO >>
För mer information >>
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet >>

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us