Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2019

Tredje kvartalet, juli – september 2019

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 184 609 kr (-1 071 780)

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,07)

Perioden januari – september 2019

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 210 261 kr (-3 586 866)

• Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,23)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Intresset för Hemchecks tjänster växer i Sverige och Europa

Det tredje kvartalet har inneburit fortsatt mycket arbete för att utveckla bolaget med högsta prioritet på marknadsbearbetning och kommersialisering av våra tjänster. Det är mycket inspirerande att driva ett bolag som Hemcheck och se möjligheterna vi har att eliminera, eller kraftigt reducera, problemet med hemolys inom sjukvården. I början av oktober kunde vi berätta om ett mer ingående samarbete med Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm där vi i en jämförelsestudie ska undersöka om våra tjänster kan effektivisera provtagningen, minska hemolysfrekvensen och därmed öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Vi ser fram emot att längre fram i höst få se resultaten av studien.

Under tredje kvartalet har vi stärkt vårt samarbete med SHL Technologies Ltd. Vi har nu ett avtal som från andra kvartalet 2020 ger oss ökad produktionskapacitet och en mer kostnadseffektiv produktion av de engångstest som ingår i våra tjänster. Det gör oss förberedda att skala upp produktionen i takt med att efterfrågan växer.

En annan viktig milstolpe är att vi utökat vår CE-märkning för hemolystest i vakuumrör till att omfatta även serumrör och med detta ökar vi vår potentiella kundbas ytterligare, då många möjliga kunder använder sig av serumrör.

Hemcheck har lösningen på mycket konkreta utmaningar inom vården. Nu hoppas jag att våra tester och samarbeten ska börja resultera i betalda beställningar

Joen Averstad

Verkställande direktör

Klicka här för att komma till rapporten.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 klockan 08.45.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us