Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet samt perioden 1 januari – 30 juni 2021

Andra kvartalet 2021 (1 april – 30 juni)

• Rörelsens intäkter uppgick till 324 505 kr (53 975)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 721 662 kr (-3 163 426)

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,20)

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

• Rörelsens intäkter uppgick till 505 679 kr (53 975)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 437 429 kr (-5 991 455)

• Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr (-0,38)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Nya distributionsavtal, framgångsrika studier, flera nya medarbetare och internationellt medicinskt råd upprättat

Under årets andra kvartal har vi skrivit flera nya avtal med distributörer, genomfört framgångsrika studier och fortsatt att bygga bolaget med nya medarbetare och experter i och med det upprättade medicinska rådet. Vi kan se att våra intäkter nu ökar stegvis, om än från fortfarande låga nivåer.

Det kommersiella arbetet har haft fortsatt prioritet och, trots pandemin, har arbetet resulterat i ett antal nya utvärderings- och distributörsavtal, både under kvartalet och efter dess utgång. Dessa avtal stärker våra positioner ytterligare och ger oss tillgång till fler intressanta marknader. Samarbetet med Capio S:t Göran fortsätter, vilket är mycket positivt och viktigt för Hemcheck.

Under kvartalet fick vi glädjande resultat från de två studier vi under de första månaderna av året genomfört tillsammans med Hospital de la Santa Creu i Barcelona. Resultaten var väldigt bra och därmed otroligt viktiga för uppbyggandet av ytterligare evidens kring våra produkter och dess fördelar. Vi kommer att detaljera dessa i en kommande vetenskaplig artikel, och använda i vårt fortsatta kommersialiseringsarbete.

Vi arbetar vidare med att skydda våra immateriella tillgångar och har under kvartalet lämnat in en ny patentansökan för ett produktsystem kopplat till blodgasmarknaden. Kontinuerlig innovation och skyddande av de innovationer vi tar fram är mycket viktigt för oss som bolag, så det är glädjande att vi tar fortsatta kliv på detta område.

Vi kunde också slutföra arbetet med upprättandet av det internationella medicinska råd som ska fungera som rådgivare när det gäller att bygga klinisk evidens, utvärdera våra befintliga och nya produkter samt stödja vår produktutveckling. Jag har höga förhoppningar på vad vi kan åstadkomma med dessa meriterade professorer.

Något som också är väldigt positivt är att vi under hela perioden rekryterat flera nya nyckelpersoner till företaget: Produktions- och logistikchefen Sara Köhl, Quality Assurance Manager Michael Kissi, Klinisk specialist Anders Hellström, samt vår nya CTO David Melin. De har väldigt relevanta erfarenheter från bland annat arbete inom laboratoriemedicin och på medicinteknikföretag och tillsammans har de en väldigt bra kompetenmix. Alla är varmt välkomna till Hemchecks team och de kommer att vara mycket betydelsefulla för Hemchecks fortsatta utveckling.

Nu fortsätter vi tillsammans på den inslagna vägen. Kommersialiseringsarbetet har stort fokus och jag ser fram emot hösten och de möjligheter som ligger framför oss.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 10.30.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us