Hemcheck utökar CE-märkning avseende v-Test till att inkludera serumrör – expanderar möjlig marknad

Hemcheck Sweden AB har idag lämnat in all dokumentation till Läkemedelsverket som krävs för att utöka CE-märkningen avseende hemolystest i vakuumrör, v-Test, till att omfatta så kallade serumrör.  

Serumrör är en vanlig typ av vakuumrör som innehåller en koagulationsaktivator för att påskynda koagulationen av blodet. Hemcheck Sweden AB:s v-Test var tidigare godkänt för vakuumrör av typer EDTA, Lithium Heparin och Citrat, men kommer nu även att vara godkänt för serumrör (dock ej rör som innehåller tillsats av trombin). 

Flera kunder som använder sig av serumrör har visat intresse för att testa vår lösning, vilket gjort att vi parallellt med fortsatt kundbearbetning, gjort utvärdering och användartester tillsammans med det regulatoriska arbetet som krävs för att kunna uppdatera CE-märkningen till att även innefatta serumrör. I och med detta ökar vår möjliga marknad ytterligare och vi har nu planer på att genomföra tester hos kunder som använder serumrör, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Konceptet består av engångstest samt avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us