Hemcheck upprättar ett internationellt medicinskt råd

Hemcheck Sweden AB har upprättat ett internationellt medicinskt råd, ett så kallat Clinical Advisory Board. Rådet kommer att fungera som rådgivare för bolagets fortsatta arbete med att bygga klinisk evidens, utvärdering av produkter samt framtida produktutveckling. Rådet kommer att bestå av fyra experter verksamma inom områdena akutmedicin, internmedicin, och laboratoriemedicin. De fyra experterna är Professor Salvatore Di Somma från Rom, Professor Olle Melander från Lund, Professor Jorge Ordonez-Llanos från Barcelona och Professor Michael Christ från Luzern.

– Det är väldigt viktigt för ett bolag som Hemcheck att ha tillgång till stark klinisk och vetenskaplig kompetens och jag är övertygad om att detta råd kommer att bidra mycket till Hemcheck. Jag är väldigt glad att vi har dessa välmeriterade personer i rådet och ser fram emot att arbeta med dem, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us