Hemcheck tecknar samarbetsavtal med Siemens Healthineers

Hemcheck Sweden AB och Siemens Healthcare A/S (Siemens Healthineers) har tecknat ett samarbetsavtal rörande marknaden för blodgasanalyser med inriktning på Norden. Samarbetsavtalet gäller initialt under 18 månader och fokuserar på ett antal utvalda kunder. Avsikten med samarbetsavtalet är att Hemcheck och Siemens Healthineers tillsammans ska kunna leverera en unik helhetslösning till kunderna och erbjuda blodgasanalys med tillhörande hemolyskontroll, vilket inte finns på marknaden idag. Det finns inga finansiella åtaganden i form av intäktsnivåer kopplade till avtalet.

Det är både glädjande och spännande att vi från Hemchecks sida kan gå in i ett samarbete med en världsledande aktör som Siemens Healthineers. Tillsammans kommer vi att kunna leverera en unik lösning på blodgasmarknaden i Norden. Vi har i publicerade studier påvisat att hemolys är vanligt förekommande även i blodgasprover och en viktig felkälla som kan påverka patientsäkerheten. Att Siemens Healthineers vill samarbeta med oss för att vinna upphandlingar och nya kunder inom detta område är därmed mycket positivt. Vi ser detta samarbete som ett viktigt steg på vägen mot vår vision om hemolysfri blodprovtagning för en mer säker och effektiv sjukvård, då vi kan få snabbare genomslag på marknaden, säger Hemchecks vd Joen Averstad.

Patientnära analyser med hjälp av blodgasapparater är en del av rutinarbetet på sjukhus och kan, liksom blodprover analyserade på laboratorier, påverkas av hemolys. De blodgasapparater som finns på marknaden idag kontrollerar inte blodgasproverna för hemolys. Hemcheck genomförde under 2018 en klinisk studie i syfte att kartlägga hemolysfrekvensen i blodgasprover tagna på en akutmottagning och kunde då visa att hemolysfrekvensen uppgick till ca 8 procent.

Blodgasmarknaden i Sverige beräknas uppgå till cirka tre miljoner blodgastester, varav ungefär en miljon blodgasprover tas inom akutsjukvården. Varje år genomförs globalt över 500 miljoner blodgasprover.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Siemens Healthineers

Siemens Healthineers är ett globalt ledande medicinteknikbolag med ca 50 000 anställda i över 70 länder. Siemens Healthineers är en av de största aktörerna på den globala blodgasmarknaden. Bolaget är börsnoterat på Frankfurtbörsen med Siemens AG som majoritetsägare.

https://www.siemens-healthineers.com/se/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 klockan 23.15

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us