Hemcheck tecknar kreditfacilitet om 5 miljoner kronor

Hemcheck har inför genomförandet av transaktionen med Bio Vitos tecknat en kreditfacilitet om 5 miljoner kronor för att öka rörelsekapitalet i verksamheten.

Kreditfaciliteten innebär att Hemcheck, så snart transaktionen med Bio Vitos är genomförd, vid behov fram till utgången av 2024 kan dra ned upp till 5 miljoner kronor i lån till verksamheten till en ränta om 0,75% per månad. Utställare till kreditfaciliteten är Norvolt AS och Norvolt Capital AS. Norvolt AS är en av de större ägarna till Bio Vitos.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us