Hemcheck tecknar avsiktsförklaring avseende att förvärva ytterligare IP-rättigheter

Hemcheck har tecknat en avsiktsförklaring med Bio Vitos och Double Bond Pharmaceutical om att förvärva IP-rättigheterna avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) i Norden.

De nordiska länderna har legat utanför det avtal om dessa IP-rättigheter som Hemcheck sedan tidigare tecknat med Bio Vitos. IP-rättigheterna för de nordiska länderna ägs i dagsläget av Double Bond Pharmaceutical och Bio Vitos har för avsikt att förvärva dem och att dessa, enligt avsiktsförklaringen, sedan kan transporteras till Hemcheck.

Enligt avsiktsförklaringen kommer Hemcheck, om ett slutligt överlåtelseavtal tecknas, inte att utge någon särskild ersättning i tillägg till framtida royalties på försäljning i de nordiska marknaderna.

– Det är positivt att bolaget har möjlighet att genomföra denna tilläggsaffär. Då studien som IP-rättigheterna baserar sig på är genomförd i Sverige kan det vara enklare att genomföra den första läkemedelsregistreringen här och därmed få en snabbare process mot kommersialisering, säger Joen Averstad, tf vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us