HemCheck Sweden AB byter Certified Advisor

HemCheck Sweden AB byter Certified Advisor

Karlstad 27 mars 2018: HemCheck Sweden AB informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Adviser från Corpura AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med den 29 mars 2018.

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till förbättrade produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

Kontakt

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 08 26

Annelie.brolinson@hemcheck.com

Kontakt

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 08 26

Annelie.brolinson@hemcheck.com

 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us