Hemcheck slutför affären med Bio Vitos

Hemcheck har idag slutfört affären med Bio Vitos då Bio Vitos tecknat sig för samtliga aktier enligt avtalet och betalat in avtalade medel så att den beslutade nyemissionen kan genomföras.

– Det är väldigt positivt att vi nu slutfört affären med Bio Vitos och att bolaget nu kan ta nästa steg i linje med den plan som finns framtagen. IP-rättigheterna avseende järnsuccinat har stor potential och nu börjar arbetet med att realisera potentialen i dessa. Inom kort kommer vi att kalla till en extra bolagsstämma för att välja in nya styrelseledamöter och ändra namn på bolaget, säger Joen Averstad, tf vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, tf vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us