Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2017

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av bifogad pdf.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 (0) 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till förbättrade produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemCheck.

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us