Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus i studie om att minska hemolys i blodprover på akutmottagningen

Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har fått godkännande av etikprövningsmyndigheten (EPN) om att inleda en studie på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blodprover som skickas till det centrala laboratoriet på Capio S:t Görans sjukhus. 

Studien är utformad så att en del av personalen kommer att använda Hemchecks utrustning under en begränsad tid och sedan jämförs utfall mellan denna grupp mot en kontrollgrupp där utrustningen inte har använts. 

Vi ser fram emot denna studie där vi hoppas att vi kan visa för Capio S:t Görans sjukhus att vår lösning för patientnära hemolysdetektion kan effektivisera blodprovtagningen samt starkt bidra till att minska hemolysfrekvensen i blodprov, och därmed bland annat kan öka patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Vi har tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus valt att söka EPN:s godkännande för denna studie för att kunna samla in mer information än brukligt kopplat till provtagningen och lättare följa upp de prover som kontrollerats med vår utrustning, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck. 

Vi är en framåtriktad organisation och vill hela tiden utveckla vår verksamhet. Då vi ser problematiken med hemolys i blodprover så ser vi fram emot denna studie för att bygga mer kunskap om hur vi kan hantera problematiken på nya sätt samt för att utvärdera om Hemchecks lösning kan vara något vi vill implementera, säger Göran Örnung, chef akutmedicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Om Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen i Stockholm. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2018 togs ca 100 000 besök emot på akutmottagningen. Capio S:t Görans sjukhus är en del av Capio som i sin tur är en del av Ramsay Générale de Santé, en ledande europeisk vårdgivare som driver 235 sjukhus runt om i världen. 

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us